Explore ICATMAR data with our different viewers and data repository.

news

The latest ICATMAR reports are now available in the Publications section.

Publications

ICATMAR periodically publishes different types of documents which you will find accessible for download.

Spatial WMMAP fishing closures effectiveness in GSA 6

This report presents the analysis of the spatial WMMAP fishing closure areas in the GSA 6. Part 1 describes the effects of the closures in fishing activities, and part 2 describes their effects on the benthic communities.

Indicadors biològics per determinar possibles mesures de gestió de la Pesca Marina Recreativa a Catalunya

En aquest informe es presenten dades de les espècies capturades a la zona nord de Catalunya, entre Portbou i el port de Blanes, per a la pesca marina recreativa entre el gener de 2020 i el setembre del 2023, ambdós inclosos. Les espècies on es pretén regular la seva pesqueria s’han escollit en funció de la seva abundància en el seguiment pesquer coordinat per ICATMAR i en funció de les 3 principals modalitats de pesca recreativa (pesca des d’embarcació, pesca des de costa i pesca submarina).

Who are we?

ICATMAR is carrying out a programme to monitor both recreational and commercial fishing along the Catalan coast, and a programme of observation, analysis and prediction of the physical characteristics of the sea.