Descripció preliminar de la pesqueria de l’escamarlà (Nephrops norvegicus) en el mar català