actualitat

Ja són disponibles els últims informes de l’ICATMAR a la secció Publicacions.
Es farà a través del nou servei d’oceanografia operacional de l’ICATMAR, un òrgan de cooperació entre l’ICM-CSIC i la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu assessorar científicament en temes marítims, promoure la cooperació i impulsar la recerca marina.
S’hi presenten els resultats obtinguts per l’ICATMAR.
La creació d’aquesta nova xarxa d’àrees marines protegides suposa una ampliació sense precedents de l’espai de la costa catalana on no es permet la pesca demersal.