actualitat

Obrim un procés de selecció d'un Desenvolupador Back-End per unir-se al nostre equip. Aquesta és una oportunitat única per a una persona motivada i experimentada que desitgi desenvolupar la seva carrera en sistemes d'informació de recerca marina.
S’obre el termini per optar a una beca JAE Intro 2024 amb la que podràs realitzar una estada de set mesos al Servei d'Assessorament en Pesca de l’ICATMAR.
Dins del marc de les activitats del Servei d’Oceanografia Operacional de l’ICATMAR, obrim un procés de selecció de tres persones pel programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del medi marí.
Ja són disponibles els últims informes de l’ICATMAR a la secció Publicacions.
Es farà a través del nou servei d’oceanografia operacional de l’ICATMAR, un òrgan de cooperació entre l’ICM-CSIC i la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu assessorar científicament en temes marítims, promoure la cooperació i impulsar la recerca marina.
S’hi presenten els resultats obtinguts per l’ICATMAR.
La creació d’aquesta nova xarxa d’àrees marines protegides suposa una ampliació sense precedents de l’espai de la costa catalana on no es permet la pesca demersal.