Visor pesquer

Dades del seguiment pesquer

El visor de dades pesqueres de l’ICATMAR permet explorar dades sobre la flota pesquera comercial a Catalunya.

L’aplicació ha estat desenvolupada inicialment per la Xarxa Marítima de Catalunya (BlueNetCat), que està finançada per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en col·laboració amb l’ICATMAR.

Amb aquest visor accedireu a les dades de mostreig i seguiment científic de la flota pesquera comercial de la modalitat d’arrossegament recollides des de gener de 2019. La informació de cada pesca realitzada dins del programa de seguiment inclou:

  • Data (any i estació).
  • Nom del port i localització GPS de la pesca.
  • Composició de la pesca per fraccions (comercial, rebuig, restes naturals i deixalles marines) i al màxim nivell de detall possible.

Podeu comparar la composició de la captura en els diferents ports i zones (Nord: de Roses a Arenys de Mar; Centre: de Barcelona a Tarragona; i Sud: de L’Ametlla de Mar a La Ràpita). La fracció comercial de la captura inclou les espècies que es venen a llotja, la de rebuig inclou tant espècies sense interès comercial com individus d’espècies comercials massa petits per vendre’ls, les restes naturals es refereixen a matèria d’origen natural, i les deixalles marines són les restes d’origen antropogènic que s’han trobat a les xarxes. Dins de cada categoria, es presenta una classificació amb el màxim nivell de detall possible.

D’altra banda, es presenten de forma agregada (utilitzant totes les nostres dades disponibles fins al moment) les distribucions de talles de les espècies objectiu. En aquests gràfics es pot veure l’abundància de cada talla de les següents espècies: lluç, gamba vermella, galera, escamarlà, gamba blanca i pop blanc.

Al mapa de mostreig, podeu visualitzar sobre l’espai cada mostreig que realitzem i afegir capes amb la següent informació:

  • L’esforç pesquer de la flota d’arrossegament, és a dir, les hores de pesca per km2
  • La biomassa comercialitzada, és a dir, el pes de les espècies capturades i comercialitzades per km2
  • El rendiment econòmic, és a dir, els euros de la biomassa comercialitzada per km2

Les variables físiques de l’oceà com la temperatura superficial o la concentració de clorofil·la, provinents de satèl·lit a través del programa europeu d’observació de la Terra, Copernicus (www.copernicus.eu).

Degut als processos de validació de dades, l’antiguitat mínima de les dades representades és de 6 mesos.