Xarxa observacional

Observacions oceanogràfiques

El visor de dades físiques l’ICATMAR permet explorar dades de temperatura, salinitat, corrents, onatge i algunes variables atmosfèriques sobre el mar a la zona del mar català.

L'aplicació està en fase de desenvolupament. A mesura que els serveis d'oceanografia siguin operatius, l'aplicació tindrà noves funcionalitats.

L’objectiu d’aquest visor és mostrar dades d’observació oceanogràfica d’ICATMAR. Actualment es mostren les dades els radars d’alta freqüència que mesuren les corrents superficials de l’aigua. La instal·lació d’aquests radars és progressiva i serà al llarg de la costa catalana. Altres serveis d’oceanografia operacional s’aniran afegint al visor un cop siguin operacionals.