climatologia de corrents

Accés a una base de dades d'objectes a la deriva i a un atles de corrents climatològics

Aquests visors permeten estudiar els patrons i la variabilitat dels corrents oceànics des del 1980 fins l'actualitat.

A través de l’enllaç, accediràs a un lloc web on hi trobaràs dos visors: una base de dades d’objectes a la deriva i un atles de corrents climatològics mensuals.

Aquests visors són una contribució de l’ICATMAR als projectes COSMOMEDOSMOSIS, amb l’objectiu de proporcionar informació sobre els corrents superficials marins a la conca mediterrània i al voltant de la península Ibèrica. L’estudi de la climatologia dels corrents oceànics és d’utilitat per avaluar emergències de cerca i rescat, emergències de contaminació i contribuir a tasques d’investigació forense.

La qualitat de les dades depèn de molts factors i els productes encara es troben en fase de validació.