temperatura de l’aigua i onades de calor marines

Per a l’estudi de les onades de calor marines al mar Mediterrani, es compara la temperatura de la superfície de l’aigua amb els registres històrics per detectar canvis ràpids i importants en la sèrie temporal. Aquest coneixement és fonamental per a la presa de decisions i l'adopció de mesures destinades a protegir i preservar tant l'ecosistema marí com la salut i el benestar de les persones que depenem d'aquest mar.

Aquesta imatge mostra la temperatura de la superfície del mar que es va registrar ahir a Catalunya. La informació s’actualitza diàriament.

Temperatura de la superfície marina

Onades de calor marines

En general, es defineixen les onades de calor marines (MHW per les seves inicials en anglès, Marine Heat Wave) com esdeveniments d’una duració de com a mínim de 5 dies en els quals la temperatura de l’aigua és excepcionalment elevada. Les onades de calor marines es poden descriure per la seva durada, intensitat, evolució en el temps, o extensió espacial.

Aquesta gràfica mostra la temperatura mitjana diària de la superfície de l’aigua al Mediterrani juntament amb l’evolució anual dels darrers anys. També s’inclou el 2003, un any destacable ja que una gran onada de calor va afectar a tota la conca Mediterrània. Com es pot veure, les onades de calor marines també han afectat el nostre mar els darrers anys. Podem comparar la temperatura mitjana diària amb els registres històrics de temperatura entre 1982 i 2019 (en negre). Considerem que la temperatura de l’aigua és excepcionalment elevada quan, comparant-la amb els registres històrics, és més alta que el 90% dels registres (bandes grises)

Hi ha una onada de calor marina actualment a Catalunya?

Aquest mapa mostra en color les zones on actualment s’està produint una onada de calor marina. Les zones en blanc indiquen que en aquests moments la temperatura de l’aigua està dins de la normalitat. La informació s’actualitza diàriament.