Anàlisi preliminar de les captures i percepció socioeconòmica del llagostí cafè, Penaeus aztecus, Ives, 1891 , a la mar de l’Ebre