Estat de les pesqueres a Catalunya, Part 1: Informe sobre el monitoratge de la flota pesquera comercial