Estudi socioeconòmic de la flota pesquera comercial del port de Palamós