Informe de recomanacions per al sector pesquer a Catalunya 2023