el nostre equip de treball

L’equip de treball actualment està format per experts en ciències marines de l'àmbit de la biologia, l’oceanografia i els sistemes de la informació.

mostreig

Recollida de dades de pesca comercial i recreativa, anàlisi de les mostres al laboratori, preparació de treballs científics. 

Marc Balcells 

David Nos 

Xènia Puigcerver​

Alberto J. Rico​

Alba Rojas​

Ricardo Santos
Bethencourt

Mireia Silvestre

Anàlisi de dades

Generació de la infraestructura necessària per facilitar l’emmagatzemament, processat, visualització, l’anàlisi i l’avaluació de les dades recollides, utilitzant bases de dades, programari i sistemes d’informació geogràfica.

Marta Blanco

Mariona Garriga
Panisello

Marta Pujol
Baucells

Jordi Ribera-Altimir

Joan Sala-
Coromina

Oceanografia operacional

Desenvolupament, manteniment i execució de models numèrics que permet predir l’evolució dels corrents marins i l’onatge.

Concepción Bueno

Eva Flo

Savitri Galiana

Cristina González-Haro

Gerard Llorach Tó

Maribel Lloret

Justino Martínez

Jose A. Pozo

Lucía Quirós-Collazos

Laia Viure

Transferència de coneixement

Coordinació d’informes tècnics i articles científics, treball amb estudiants, generació de material divulgatiu, gestió de xarxes socials, comunicació amb administracions i sector pesquer.

Ferran Bustos

Marta Carreton

Eve Galimany

Coordinació científica

Investigadors que aporten el seu coneixement sobre oceanografia i ecologia marina.

Pere Abelló

Joaquim Ballabrera

Ana I.
Colmenero

Joan B. Company

Emili Garcia-Ladona

Jordi Isern-Fontanet

Antoni Lombarte

Cristina López-
Pérez

Marcos Portabella

Laura Recasens

Pilar Sánchez

Ana Sabatés

Antonio Turiel

Roger Villanueva