Explora les dades de l’ICATMAR amb els nostres diferents visors i el repositori de dades.

actualitat

Es farà a través del nou servei d’oceanografia operacional de l’ICATMAR, un òrgan de cooperació entre l’ICM-CSIC i la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu assessorar científicament en temes marítims, promoure la cooperació i impulsar la recerca marina.

publicacions

L’ICATMAR publica periòdicament diferents tipus de documents que trobareu accessibles per descarregar.

Report on the continuous monitoring of marine recreational fishing in Catalonia 2021-2022

This document presents the one-year results of a continuous monitoring study on marine recreational fishing in Catalonia during 2021-2022. It was produced by the Catalan Institute of Research for the Governance of the Sea (ICATMAR), which is a cooperation organism between the Directorate General of Climate Action, Food and Rural Agenda of the Government of Catalonia and the Institute of Marine Sciences (ICM) of Spanish National Research Council (CSIC).

Evolució de les captures i els preus de venda del sector pesquer a Catalunya 2021-2022

En aquest informe es presenten les dades de captura i venda del sector pesquer català, classificades en les principals modalitats de pesca i espècies, així com una anàlisi en funció de les llotges; entre gener de 2021 i desembre de 2022, ambdós inclosos, ha estat realitzat per l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), un òrgan de cooperació entre la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i l’Institut de Ciències del Mar (ICM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

qui som

Portem a terme un programa de seguiment de la pesca tant recreativa com comercial al llarg de la costa Catalana, i un programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del mar.