Explora les dades de l’ICATMAR amb els nostres diferents visors i el repositori de dades.

actualitat

Obrim un procés de selecció d'un Desenvolupador Back-End per unir-se al nostre equip. Aquesta és una oportunitat única per a una persona motivada i experimentada que desitgi desenvolupar la seva carrera en sistemes d'informació de recerca marina.

publicacions

L’ICATMAR publica periòdicament diferents tipus de documents que trobareu accessibles per descarregar.

Informe de recomanacions per al sector pesquer a Catalunya 2023

Aquest document és un resum obtingut de l’informe general Fisheries advisory report for the Northern GSA 6 2023 (ICATMAR, 23-09), on es presenten consideracions sobre accions de gestió pesquera basades en les dades obtingudes a través del programa de monitoratge de l’ICATMAR.

Estat de les pesqueres a Catalunya, Part 1: Informe sobre el monitoratge de la flota pesquera comercial

Aquest document és un resum obtingut de l’informe general State of fisheries in Catalonia 2022, Part 1 (ICATMAR, 23-07), on es presenten els resultats del programa de monitoratge de l’ICATMAR per a les principals espècies de les modalitats d’arrossegament, encerclament i arts menors.

qui som

Portem a terme un programa de seguiment de la pesca tant recreativa com comercial al llarg de la costa Catalana, i un programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del mar.