Explora les dades de l’ICATMAR amb els nostres diferents visors i el repositori de dades.

actualitat

Ja són disponibles els últims informes de l’ICATMAR a la secció Publicacions.

publicacions

L’ICATMAR publica periòdicament diferents tipus de documents que trobareu accessibles per descarregar.

Spatial WMMAP fishing closures effectiveness in GSA 6

This report presents the analysis of the spatial WMMAP fishing closure areas in the GSA 6. Part 1 describes the effects of the closures in fishing activities, and part 2 describes their effects on the benthic communities.

Indicadors biològics per determinar possibles mesures de gestió de la Pesca Marina Recreativa a Catalunya

En aquest informe es presenten dades de les espècies capturades a la zona nord de Catalunya, entre Portbou i el port de Blanes, per a la pesca marina recreativa entre el gener de 2020 i el setembre del 2023, ambdós inclosos. Les espècies on es pretén regular la seva pesqueria s’han escollit en funció de la seva abundància en el seguiment pesquer coordinat per ICATMAR i en funció de les 3 principals modalitats de pesca recreativa (pesca des d’embarcació, pesca des de costa i pesca submarina).

qui som

Portem a terme un programa de seguiment de la pesca tant recreativa com comercial al llarg de la costa Catalana, i un programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del mar.