Explora les dades de l’ICATMAR amb els nostres diferents visors i el repositori de dades.

actualitat

Ja podeu consultar i descarregar a la secció Publicacions l'últim informe de l'ICATMAR: Evolució econòmica de les captures del sector pesquer a Catalunya 2022-2023.

publicacions

L’ICATMAR publica periòdicament diferents tipus de documents que trobareu accessibles per descarregar.

Evolució econòmica de les captures del sector pesquer a Catalunya 2022-2023

En aquest informe es presenten les dades de captura i ingressos del sector pesquer català, classificades en les principals modalitats de pesca i espècies, així com una anàlisi en funció de les llotges, entre gener de 2022 i desembre de 2023, ambdós inclosos.

Informe de recomanacions per al sector pesquer a Catalunya 2023

Aquest document és un resum obtingut de l’informe general Fisheries advisory report for the Northern GSA 6 2023 (ICATMAR, 23-09), on es presenten consideracions sobre accions de gestió pesquera basades en les dades obtingudes a través del programa de monitoratge de l’ICATMAR.

qui som

Portem a terme un programa de seguiment de la pesca tant recreativa com comercial al llarg de la costa Catalana, i un programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del mar.