Oceanografia operacional

És el conjunt d’activitats encaminades a la mesura rutinària i a llarg termini de l'oceà, la predicció de la seva evolució i la ràpida interpretació i difusió d’aquesta informació.

El repte

L’oceanografia operacional respon a la necessitat de tenir informació fiable i actualitzada sobre el medi físic que permeti fer el seguiment del canvi climàtic al mar, realitzar les activitats marítimes de manera eficient i gestionar l’entorn marítim.

Observar, modelitzar i interpretar

Les diferents activitats de l’oceanografia operacional es poden agrupar en tres grans blocs:

  • Observació dels oceans
  • Modelització dels processos oceànics
  • Interpretació i disseminació de la informació generada

L’ICATMAR mesura l’onatge, el nivell del mar, els corrents marins, la salinitat i la temperatura del mar a la franja costanera compresa entre la costa catalana i les 40 milles nàutiques (uns 74 km). Aquestes mesures es processen i es distribueixen tan ràpidament com es pot per tal que siguin útils per diversos àmbits, com per exemple per a les tasques de salvament marítim. Aquestes dades també es fan servir per millorar les prediccions de l’onatge i els corrents marins. A l’ICATMAR es fan servir dos tipus de models numèrics per fer prediccions: models d’onatge i models de circulació oceànica per predir els corrents. Com que l’onatge genera corrents i els corrents modifiquen l’onatge, aquests dos models es fan servir acoblats. Finalment, les dades obtingudes, així com les dades obtingudes per altres organismes com l’Agència Espacial Europea, es combinen per fer un seguiment de com evoluciona la temperatura del mar amb el Canvi Climàtic. Una de les eines més útils per disseminar tota la informació que es genera són els diferents visors que s’han desenvolupat.

Com s’obtenen les dades?

L’ICATMAR gestiona en aquests moments tres tipus d’instruments d’observació de les variables físiques de l’oceà.

Instruments d’observacions fixes: mareògrafs i boies fondejades amb instruments oceanogràfics que mesuren temperatura, salinitat, corrents, onatge i variables atmosfèriques.

Boies a la deriva: boies ARGO que registren i transmeten cíclicament dades de salinitat i temperatura, boies CODE que mesuren la velocitat dels corrents marins a 1 m de fondària, i boies SVP que mesuren la velocitat dels corrents marins a 15 m de fondària.

Radars d’alta freqüència: radars que fan servir ones de ràdio per mesurar els corrents superficials a la franja costanera compresa entre la costa catalana i les 40 milles nàutiques (uns 74 km). També poden mesurar l’onatge.

Cobertura teòrica de radars d’alta freqüència i fases de desplegament: en groc, cobertura de les antenes gestionades per Puertos del Estado; els altres colors corresponen ales tres fases de desplegament dels radars de l’ICATMAR.

A banda d’aquests instruments, es fan servir dades de satèl·lits oceanogràfics. L’ús de satèl·lits permet observar al mateix temps grans extensions del mar tot i que les mesures estan restringides a fenòmens que es produeixen o tenen un reflex a la superfície del mar. 

A l’esquerra hi a observacions disponibles el 2022, abans de l’inici del desplegament de la xarxa de l’ICATMAR. A la dreta, les observacions que hi haurà disponibles un cop la xarxa de l’ICATMAR s’hagi acabat de desplegar i estigui plenament operativa, a principis del 2025.

Què es fa amb les dades?

L’ICATMAR proporciona principalment tres tipus d’informació sobre les característiques físiques del mar de manera contínua.

Observacions: mesura de variables físiques del mar (temperatura, salinitat, onatge i velocitat dels corrents) en alguns punts de Catalunya. Aquestes dades s’actualitzen a l’instant i estan accessibles indefinidament.

Anàlisis: estimació en el present o passat d’aquestes variables físiques combinant simulacions i observacions en tots els punts de Catalunya. Les anàlisis s’actualitzen diàriament.

Prediccions: estimació en el futur de les variables físiques del mar a partir de simulacions en tots els punts de Catalunya. Les prediccions s’actualitzen diàriament i estan accessibles fins que arriba la següent predicció.

La informació proporcionada per les observacions i els models es processa per tal de generar productes de valor afegit que es fan arribar als diferents usuaris en el menor temps possible.

Les dades de l’ICATMAR estan disponibles públicament. Pots visitar els nostres visors de dades per explorar-les, o descarregar-te-les des dels nostres serveis de distribució de dades.