Prediccions marines

Prediccions de les condicions físiques del mar

El visor de prediccions permet explorar les diferents prediccions de corrents marins, temperatura, salinitat i onatge disponibles al mar català.

L’aplicació ha estat desenvolupada inicialment per la Xarxa Marítima de Catalunya (BlueNetCat), que està finançada per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en col·laboració amb l’ICATMAR. La versió actual ha estat desenvolupada amb el suport dels Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Próximament