Servei de distribució de dades

Repositori de dades

El nostre objectiu és donar un accés obert i global a les dades recopilades d’oceanografia operacional i recursos pesquers.

Els diferents visors proporcionen un accés simple i directe a part de les dades recopilades, per tal de visualitzar-les i descarregar-les. Estem treballant per oferir, en un futur, d’altres serveis de descàrrega de dades.

Per altres peticions de dades que no es puguin resoldre a través dels visors o de les seves funcionalitats de descàrrega, es pot fer una petició a través del formulari de l’apartat de contacte.

Protocol de citació de dades

Tots els documents que usin dades o productes extrets d’aquesta web, han d’estar citats de la següent manera:

Català: ICATMAR (AAAA). Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, dades accedides el DD/MM/AAAA. URL: www.icatmar.cat

English: ICATMAR (YYYY). Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar dataset accessed on DD/MM/YYYY. URL: www.icatmar.cat

Exemple:

ICATMAR (2023). Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar dataset accessed on 14/04/2023. URL: www.icatmar.cat

Si el document no conté bibliografia, es pot citar de la següent manera (a materials i mètodes o abans de l’anàlisi de dades):

Català: Dades proporcionades per ICATMAR, Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, disponibles a www.icatmar.cat

English: Data provided by ICATMAR, Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, available at www.icatmar.cat

En cas que no es pugui citar de les maneres anteriors, s’ha d’incloure la URL o un hipervincle a www.icatmar.cat