Vols treballar a l’ICATMAR

Obrim un procés de selecció d’un Desenvolupador Back-End per unir-se al nostre equip. Aquesta és una oportunitat única per a una persona motivada i experimentada que desitgi desenvolupar la seva carrera en sistemes d’informació de recerca marina.

Posició: Desenvolupador Back-End

Lloc: Institut de Ciències del Mar (ICM), CSIC, Barcelona

Salari: 33.000 – 40.000 € (en funció del perfil del candidat)

ICATMAR

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) és un organisme de coloperació amb autonomia de gestió entre la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a través de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM). L’objectiu principal de l’ICATMAR és proporcionar assessorament científic de qualitat a l’Administració i la societat.

L’ICATMAR està duent a terme un programa de monitoratge tant de la pesca tant recreativa com comercial al llarg de la costa catalana, i un programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del mar.

Institut de Ciències del Mar – CSIC

L’Institut de Ciències del Mar és el quart institut de recerca més gran del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el més gran dedicat a la recerca marina. Sota el lema “Ciència del Mar per a un Planeta Saludable”, l’ICM realitza recerca fronterera i fomenta tant el coneixement com la transferència de tecnologia sobre temes relacionats amb les interaccions oceàniques i climàtiques, la conservació i l’ús sostenible de la vida marina i els ecosistemes, i la mitigació de l’impacte dels perills naturals i antropogènics. El coneixement en profunditat, l’acció determinada i la gestió coordinada són essencials per enfrontar aquests reptes globals, impulsant així el desenvolupament sostenible de la humanitat.

El CSIC i tots els seus centres de recerca van rebre el segell “Excel·lència en Recursos Humans en la Recerca” el 2021. Aquest reconeixement reflecteix el nostre compromís a millorar contínuament les nostres polítiques de recursos humans en línia amb la Carta Europea dels Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors. La contractació a l’ICM és oberta, transparent i basada en el mèrit, i tots els sol·licitants competeixen en igualtat de condicions.

Posició

Busquem un Desenvolupador Back-End talentós per unir-se al nostre equip. Aquesta és una oportunitat única per a una persona motivada i experimentada que desitgi desenvolupar la seva carrera en sistemes d’informació de recerca marina. Contribuiràs al disseny i desenvolupament de tot el flux de treball de gestió de dades de diferents productes i serveis marins. Més concretament, les teves tasques inclouran:

 • Creació de codi i llibreries reutilitzables per a ús futur.
 • Integració de múltiples fonts de dades i bases de dades.
 • Neteja i transformació de dades.
 • Disseny, desenvolupament, optimització i manteniment d’aplicacions del servidor escalables i solucions d’emmagatzematge de dades.
 • Proporcionar dades a tercers mitjançant el desenvolupament de diverses API.
 • Col·laborar amb equips multidisciplinaris per definir, dissenyar i implementar noves funcionalitats.

Requisits

 • Grau en enginyeria informàtica o equivalent.
 • Coneixement competent d’un o més llenguatges de programació back-end (p. ex., Python, JavaScript).
 • Coneixement competent de bases de dades relacionals georeferenciades (PostgreSQL amb PostGIS).
 • Coneixement de les API RESTful i serveis web.
 • Coneixement de proveïdors d’allotjament basats al núvol com Google Cloud, AWS o magatzematge d’objectes Azure.
 • Familiaritat amb eines de control de versions de codi, com ara Git o Github.
 • Familiaritat amb el sistema operatiu Linux i la interfície d’ordres.
 • Comprensió bàsica de tecnologies i plataformes front-end, com ara JavaScript, HTML5 i CSS3.
 • Bonus: Experiència en anàlisi i visualització de dades amb R.
 • Bonus: GIS i plataformes de dades geoespacials, incloent QGIS, GeoNode i GeoServer.
 • Bonus: Frameworks o entorns web com Django, Node.js i Express.js.
 • Bonus: Estàndards de dades i publicació d’informàtica de la biodiversitat (Darwin Core Archive, OBIS o GBIF).
 • Bonus: Integració de servidors de dades científiques, com ara ERDDAP.
 • Bonus: Familiaritat amb pràctiques i eines de DevOps (p. ex., Docker, Kubernetes, CI/CD).
 • Domini de l’anglès (nivell C1 o similar), espanyol i català.
 • Actitud resolutiva, proactiva, saber treball en equip, capacitats analítiques i bones habilitats de comunicació.
 • Per a la contractació, serà necessari registrar-se a la Borsa de Treball del CSIC.

Condicions laborals

Oferim:

 • Dedicació a temps complet.
 • Salari en funció de les habilitats, formació i experiència.
 • Possibilitat de treballar a distància fins a 2 dies a la setmana.
 • Incorporació immediata.

El contracte està finançat pel Fons Europeu Marítim de la Pesca i de la Aqüicultura (FEMPA).

La durada del contracte serà fins al 30 de setembre de 2029, prorrogable en cas de finançament addicional.

Entorn de treball

Situat a Barcelona, l’ICM ofereix un entorn multidisciplinari inspirador per a professionals de la recerca marina, facilitant oportunitats de formar xarxa amb experts en física marina, geociències marines, biologia marina, química marina, gestió de la pesca i l’aqüicultura, i desenvolupament tecnològic. Proporcionem un entorn estimulant amb infraestructures d’avantguarda i oportunitats úniques de desenvolupament professional.

Contacte

Els candidats interessats contacteu-nos, si us plau, a través de info@icatmar.cat abans del 3 de juny de 2024, amb la següent informació:

 • CV
 • Carta de presentació

Escriviu la posició de treball a l’assumpte del correu electrònic.

La posició estarà oberta fins a ser coberta.

Es valorarà proporcionar els noms de dues persones que puguin escriure una carta de referència en favor del candidat. Tota la documentació es pot presentar en català, castellà o anglès.

Vols iniciar-te en el món de la recerca a l’ICATMAR?

S’obre el termini per optar a una beca JAE Intro 2024 amb la que podràs realitzar una estada de set mesos al Servei d’Assessorament en Pesca de l’ICATMAR.

 • Requisits: estudiants d’últim curs de grau o màster oficial amb nota mitjana de 7,5
 • Data límit: 19 de maig del 2024
 • Remuneració: 4.200€ (600€/mes)
 • Bases de la convocatòria i inscripcions: https://sede.csic.gob.es/intro2024

Descripció de l’oferta

Els recursos pesquers marins constitueixen un gran percentatge de l’economia mundial; el coneixement sobre l’estat de les seves poblacions és crucial per a la gestió adequada d’aquests recursos. Aquest camp d’estudi adquireix major rellevància en un context de canvi global, en el qual els recursos poden canviar en abundància i distribució, adaptant-se al canvi climàtic. Un bon exemple al litoral mediterrani espanyol és la gamba blanca, Parapeneus longirostris. Aquesta espècie es veu beneficiada per l’increment de la temperatura i de la salinitat pel que s’ha convertit en un dels recursos pesquers més importants per a la flota d’arrossegament actual (https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115838).

El seu estudi és de gran importància per realitzar una gestió pesquera adequada i sostenible mantenint alhora la socioeconomia del sector pesquer. Per això, l’objectiu d’aquest projecte és conèixer l’estat de salut reproductiu i les afeccions o patògens que poden presentar les poblacions de gamba blanca a la costa catalana. Alhora, es pretén comparar aquests paràmetres en llocs amb diferents nivells d’impacte antròpic (Barcelona i La Ràpita) amb la finalitat de detectar possibles indicadors de degradació ambiental.

En el marc d’aquest projecte es duran a terme les següents activitats: 1) Es recolliran estacionalment durant un any 30 exemplars en dues zones de pesca de la costa catalana (Barcelona i La Ràpita) utilitzant el monitoratge continuat que l’ICATMAR du a terme mitjançant embarcacions d’arrossegament. 2) Els espècimens es processaran en fresc. Es prendran mesures de longitud i pes, es determinarà el sexe, el pes de la gònada de les femelles i l’estadi gonadal. Una porció de cada òrgan es fixarà per a histologia, microscòpia electrònica de transmissió (MET) i anàlisis moleculars. 3) Es realitzaran talls histològics per determinar el desenvolupament gonadal en femelles i per detectar paràsits, patologies o anomalies en els teixits. 4) En el cas de trobar paràsits o patologies s’estudiaran juntament amb especialistes a través de MET i anàlisis moleculars.

Aquest projecte es durà a terme en col·laboració de la Dra. Carmen Gilardoni, investigadora postdoctoral de l’ICM-CSIC que disposa d’experiència en el camp de la parasitologia marina. Si teniu qualsevol dubte en relació a l’oferta, escriviu a la Dra. Eve Galimany a l’adreça galimany@icm.csic.es.

Vols treballar a l’ICATMAR?

Obrim un procés de selecció de tres persones pel programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del medi marí.

Oferta de feina

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) és un òrgan de
cooperació entre la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la
Generalitat de Catalunya i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a
través de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona. L’ICATMAR té com a principal
objectiu proporcionar assessorament científic de qualitat a l’administració i a la societat.
L’ICATMAR es composa de dos serveis: el Servei d’Assessorament a la Pesca, creat el 2018,
i el Servei d’Oceanografia Operacional, creat el 2023. Dins del marc de les activitats del
Servei d’Oceanografia Operacional de l’ICATMAR, obrim un procés de selecció de tres
persones pel programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques
del medi marí.

Descripció dels perfils requerits

[TIC1] Administrador de sistemes informàtics. Les tasques consisteixen en la gestió, la
coordinació i el manteniment del sistema informàtic de l’ICATMAR – que inclou una
infraestructura HPC -, l’optimització del rendiment del sistema i el suport als usuaris.
Busquem una persona amb coneixements sòlids en Linux, xarxes i emmagatzematge.
Requerim una titulació d’enginyeria informàtica o equivalent. És imprescindible un
nivell d’anglès C1 o similar. El rang salarial és de 33.920 a 40.900 € bruts anuals segons
les taules salarials del CSIC.

[TIO] Tècnic d’instrumentació Oceanogràfica (2 llocs de treball). Les tasques inclouen la
instal·lació, cal·libració, manteniment i reparació dels instruments de mesura, així com
la supervisió dels sistemes d’adquisició i controls de qualitat de les dades rebudes.
Requerim graus d’enginyeria electrònica, industrial o TIC. És imprescindible un nivell
d’anglès C1 o similar. Es valorarà disposar de formació bàsica en Prevenció de Riscos
Laborals i carnet de conduir. El salari és de 33.930 € bruts anuals segons les taules
salarials del CSIC.

Lloc de treball

Els lloc de treball serà a la seu de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) situat al Passeig
Marítim de la Barceloneta 37-49, 08003, Barcelona. El manteniment de la xarxa
d’observacions requereix el desplaçament al lloc on hi ha els instruments.

Durada del contracte

La durada del contracte serà fins el 30 de setembre de 2029, prorrogable en cas de
finançament addicional.

Procés de selecció

El procés de selecció pels llocs de treball es farà a través de la borsa de treball del CSIC
(https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo).
Recomanem que abans d’inscriure’s a la borsa de treball del CSIC els interessats enviïn
un CV actualitzat i una carta de motivació a info@icatmar.cat fent-hi constar el codi de
l’oferta. Es valorarà positivament que es proporcionin dos noms de persones que podrien
escriure una carta de referència a favor del candidat. Aquesta documentació es pot
presentar en català, castellà, francès o anglès.
La data límit per enviar el CV és el 31 de gener del 2024.

Descarrega’t els últims informes de l’ICATMAR

Ja són disponibles els últims informes de l’ICATMAR a la secció Publicacions.

D’entrada, a State of fisheries in Catalonia 2022, Part 1 s’hi explica la metodologia del monitoratge continuat dels recursos pesquers al llarg de la costa catalana realitzat per l’ICATMAR durant els darrers quatre anys. A continuació, es mostren els resultats del seguiment científic de la flotes d’arrossegament, encerclament i arts menors (sonsera, pop roquer i, per primera vegada, cranc blau).

Pel que fa a State of fisheries in Catalonia 2022, Part 2, s’hi presenta l’avaluació dels estocs de les principals espècies incloses al Pla Multianual de gestió de la pesca demersal (Western Mediterranean Multiannual Plan): lluç, moll, escamarlà, gamba rosada i gamba blanca. A més, també inclou, per primera vegada, l’avaluació dels estocs de sardina i seitó presents a la costa catalana, espècies de referència del Pla de Gestió de la flota d’encerclament.

Per acabar, Fisheries advisory report for the Northern GSA6 2023 és un recull de consideracions en gestió pesquera per a la zona FAO GSA-6, la subàrea geogràfica on es troben les costes de Catalunya. Consta d’una sèrie de propostes i plantejaments al voltant de qüestions com l’increment de la selectivitat dels arts d’arrossegament, la implantació de portes sense contacte amb el fons i l’efectivitat de les zones d’exclusió permanent a la pesca, entre d’altres.