Ja és disponible l’informe sobre l’evolució econòmica de les captures 2022-2023

Ja podeu consultar i descarregar a la secció Publicacions l’últim informe de l’ICATMAR: Evolució econòmica de les captures del sector pesquer a Catalunya 2022-2023.

La pesca professional a Catalunya ha estat tradicionalment una activitat econòmica important, però les anàlisis mostren una tendència a la baixa en captures i ingressos durant les últimes dècades. En aquest informe es presenten les dades de captures, preus de primera venda i ingressos del sector pesquer català entre gener de 2022 i desembre de 2023, ambdós inclosos.

En les diferents seccions, les dades han estat analitzades per a les principals modalitats de pesca, per a les principals espècies i aquelles incloses en plans de gestió o cogestió, i en funció de les llotges. A més, també s’ha dut a terme un anàlisi dels efectes del WMMAP (Western Mediterranean Multiannual Plan). Per últim, i per primera vegada, es presenten unes conclusions generals extretes de les anàlisis realitzades.

Font: Marc Balcells

Vols treballar a l’ICATMAR

Obrim un procés de selecció d’un Desenvolupador Back-End per unir-se al nostre equip. Aquesta és una oportunitat única per a una persona motivada i experimentada que desitgi desenvolupar la seva carrera en sistemes d’informació de recerca marina.

Posició: Desenvolupador Back-End

Lloc: Institut de Ciències del Mar (ICM), CSIC, Barcelona

Salari: 33.000 – 40.000 € (en funció del perfil del candidat)

ICATMAR

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) és un organisme de coloperació amb autonomia de gestió entre la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a través de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM). L’objectiu principal de l’ICATMAR és proporcionar assessorament científic de qualitat a l’Administració i la societat.

L’ICATMAR està duent a terme un programa de monitoratge tant de la pesca tant recreativa com comercial al llarg de la costa catalana, i un programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del mar.

Institut de Ciències del Mar – CSIC

L’Institut de Ciències del Mar és el quart institut de recerca més gran del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el més gran dedicat a la recerca marina. Sota el lema “Ciència del Mar per a un Planeta Saludable”, l’ICM realitza recerca fronterera i fomenta tant el coneixement com la transferència de tecnologia sobre temes relacionats amb les interaccions oceàniques i climàtiques, la conservació i l’ús sostenible de la vida marina i els ecosistemes, i la mitigació de l’impacte dels perills naturals i antropogènics. El coneixement en profunditat, l’acció determinada i la gestió coordinada són essencials per enfrontar aquests reptes globals, impulsant així el desenvolupament sostenible de la humanitat.

El CSIC i tots els seus centres de recerca van rebre el segell “Excel·lència en Recursos Humans en la Recerca” el 2021. Aquest reconeixement reflecteix el nostre compromís a millorar contínuament les nostres polítiques de recursos humans en línia amb la Carta Europea dels Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors. La contractació a l’ICM és oberta, transparent i basada en el mèrit, i tots els sol·licitants competeixen en igualtat de condicions.

Posició

Busquem un Desenvolupador Back-End talentós per unir-se al nostre equip. Aquesta és una oportunitat única per a una persona motivada i experimentada que desitgi desenvolupar la seva carrera en sistemes d’informació de recerca marina. Contribuiràs al disseny i desenvolupament de tot el flux de treball de gestió de dades de diferents productes i serveis marins. Més concretament, les teves tasques inclouran:

 • Creació de codi i llibreries reutilitzables per a ús futur.
 • Integració de múltiples fonts de dades i bases de dades.
 • Neteja i transformació de dades.
 • Disseny, desenvolupament, optimització i manteniment d’aplicacions del servidor escalables i solucions d’emmagatzematge de dades.
 • Proporcionar dades a tercers mitjançant el desenvolupament de diverses API.
 • Col·laborar amb equips multidisciplinaris per definir, dissenyar i implementar noves funcionalitats.

Requisits

 • Grau en enginyeria informàtica o equivalent.
 • Coneixement competent d’un o més llenguatges de programació back-end (p. ex., Python, JavaScript).
 • Coneixement competent de bases de dades relacionals georeferenciades (PostgreSQL amb PostGIS).
 • Coneixement de les API RESTful i serveis web.
 • Coneixement de proveïdors d’allotjament basats al núvol com Google Cloud, AWS o magatzematge d’objectes Azure.
 • Familiaritat amb eines de control de versions de codi, com ara Git o Github.
 • Familiaritat amb el sistema operatiu Linux i la interfície d’ordres.
 • Comprensió bàsica de tecnologies i plataformes front-end, com ara JavaScript, HTML5 i CSS3.
 • Bonus: Experiència en anàlisi i visualització de dades amb R.
 • Bonus: GIS i plataformes de dades geoespacials, incloent QGIS, GeoNode i GeoServer.
 • Bonus: Frameworks o entorns web com Django, Node.js i Express.js.
 • Bonus: Estàndards de dades i publicació d’informàtica de la biodiversitat (Darwin Core Archive, OBIS o GBIF).
 • Bonus: Integració de servidors de dades científiques, com ara ERDDAP.
 • Bonus: Familiaritat amb pràctiques i eines de DevOps (p. ex., Docker, Kubernetes, CI/CD).
 • Domini de l’anglès (nivell C1 o similar), espanyol i català.
 • Actitud resolutiva, proactiva, saber treball en equip, capacitats analítiques i bones habilitats de comunicació.
 • Per a la contractació, serà necessari registrar-se a la Borsa de Treball del CSIC.

Condicions laborals

Oferim:

 • Dedicació a temps complet.
 • Salari en funció de les habilitats, formació i experiència.
 • Possibilitat de treballar a distància fins a 2 dies a la setmana.
 • Incorporació immediata.

El contracte està finançat pel Fons Europeu Marítim de la Pesca i de la Aqüicultura (FEMPA).

La durada del contracte serà fins al 30 de setembre de 2029, prorrogable en cas de finançament addicional.

Entorn de treball

Situat a Barcelona, l’ICM ofereix un entorn multidisciplinari inspirador per a professionals de la recerca marina, facilitant oportunitats de formar xarxa amb experts en física marina, geociències marines, biologia marina, química marina, gestió de la pesca i l’aqüicultura, i desenvolupament tecnològic. Proporcionem un entorn estimulant amb infraestructures d’avantguarda i oportunitats úniques de desenvolupament professional.

Contacte

Els candidats interessats contacteu-nos, si us plau, a través de info@icatmar.cat abans del 3 de juny de 2024, amb la següent informació:

 • CV
 • Carta de presentació

Escriviu la posició de treball a l’assumpte del correu electrònic.

La posició estarà oberta fins a ser coberta.

Es valorarà proporcionar els noms de dues persones que puguin escriure una carta de referència en favor del candidat. Tota la documentació es pot presentar en català, castellà o anglès.

Vols iniciar-te en el món de la recerca a l’ICATMAR?

S’obre el termini per optar a una beca JAE Intro 2024 amb la que podràs realitzar una estada de set mesos al Servei d’Assessorament en Pesca de l’ICATMAR.

 • Requisits: estudiants d’últim curs de grau o màster oficial amb nota mitjana de 7,5
 • Data límit: 19 de maig del 2024
 • Remuneració: 4.200€ (600€/mes)
 • Bases de la convocatòria i inscripcions: https://sede.csic.gob.es/intro2024

Descripció de l’oferta

Els recursos pesquers marins constitueixen un gran percentatge de l’economia mundial; el coneixement sobre l’estat de les seves poblacions és crucial per a la gestió adequada d’aquests recursos. Aquest camp d’estudi adquireix major rellevància en un context de canvi global, en el qual els recursos poden canviar en abundància i distribució, adaptant-se al canvi climàtic. Un bon exemple al litoral mediterrani espanyol és la gamba blanca, Parapeneus longirostris. Aquesta espècie es veu beneficiada per l’increment de la temperatura i de la salinitat pel que s’ha convertit en un dels recursos pesquers més importants per a la flota d’arrossegament actual (https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115838).

El seu estudi és de gran importància per realitzar una gestió pesquera adequada i sostenible mantenint alhora la socioeconomia del sector pesquer. Per això, l’objectiu d’aquest projecte és conèixer l’estat de salut reproductiu i les afeccions o patògens que poden presentar les poblacions de gamba blanca a la costa catalana. Alhora, es pretén comparar aquests paràmetres en llocs amb diferents nivells d’impacte antròpic (Barcelona i La Ràpita) amb la finalitat de detectar possibles indicadors de degradació ambiental.

En el marc d’aquest projecte es duran a terme les següents activitats: 1) Es recolliran estacionalment durant un any 30 exemplars en dues zones de pesca de la costa catalana (Barcelona i La Ràpita) utilitzant el monitoratge continuat que l’ICATMAR du a terme mitjançant embarcacions d’arrossegament. 2) Els espècimens es processaran en fresc. Es prendran mesures de longitud i pes, es determinarà el sexe, el pes de la gònada de les femelles i l’estadi gonadal. Una porció de cada òrgan es fixarà per a histologia, microscòpia electrònica de transmissió (MET) i anàlisis moleculars. 3) Es realitzaran talls histològics per determinar el desenvolupament gonadal en femelles i per detectar paràsits, patologies o anomalies en els teixits. 4) En el cas de trobar paràsits o patologies s’estudiaran juntament amb especialistes a través de MET i anàlisis moleculars.

Aquest projecte es durà a terme en col·laboració de la Dra. Carmen Gilardoni, investigadora postdoctoral de l’ICM-CSIC que disposa d’experiència en el camp de la parasitologia marina. Si teniu qualsevol dubte en relació a l’oferta, escriviu a la Dra. Eve Galimany a l’adreça galimany@icm.csic.es.

Vols treballar a l’ICATMAR?

Obrim un procés de selecció de tres persones pel programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del medi marí.

Oferta de feina

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) és un òrgan de
cooperació entre la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la
Generalitat de Catalunya i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a
través de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona. L’ICATMAR té com a principal
objectiu proporcionar assessorament científic de qualitat a l’administració i a la societat.
L’ICATMAR es composa de dos serveis: el Servei d’Assessorament a la Pesca, creat el 2018,
i el Servei d’Oceanografia Operacional, creat el 2023. Dins del marc de les activitats del
Servei d’Oceanografia Operacional de l’ICATMAR, obrim un procés de selecció de tres
persones pel programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques
del medi marí.

Descripció dels perfils requerits

[TIC1] Administrador de sistemes informàtics. Les tasques consisteixen en la gestió, la
coordinació i el manteniment del sistema informàtic de l’ICATMAR – que inclou una
infraestructura HPC -, l’optimització del rendiment del sistema i el suport als usuaris.
Busquem una persona amb coneixements sòlids en Linux, xarxes i emmagatzematge.
Requerim una titulació d’enginyeria informàtica o equivalent. És imprescindible un
nivell d’anglès C1 o similar. El rang salarial és de 33.920 a 40.900 € bruts anuals segons
les taules salarials del CSIC.

[TIO] Tècnic d’instrumentació Oceanogràfica (2 llocs de treball). Les tasques inclouen la
instal·lació, cal·libració, manteniment i reparació dels instruments de mesura, així com
la supervisió dels sistemes d’adquisició i controls de qualitat de les dades rebudes.
Requerim graus d’enginyeria electrònica, industrial o TIC. És imprescindible un nivell
d’anglès C1 o similar. Es valorarà disposar de formació bàsica en Prevenció de Riscos
Laborals i carnet de conduir. El salari és de 33.930 € bruts anuals segons les taules
salarials del CSIC.

Lloc de treball

Els lloc de treball serà a la seu de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) situat al Passeig
Marítim de la Barceloneta 37-49, 08003, Barcelona. El manteniment de la xarxa
d’observacions requereix el desplaçament al lloc on hi ha els instruments.

Durada del contracte

La durada del contracte serà fins el 30 de setembre de 2029, prorrogable en cas de
finançament addicional.

Procés de selecció

El procés de selecció pels llocs de treball es farà a través de la borsa de treball del CSIC
(https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo).
Recomanem que abans d’inscriure’s a la borsa de treball del CSIC els interessats enviïn
un CV actualitzat i una carta de motivació a info@icatmar.cat fent-hi constar el codi de
l’oferta. Es valorarà positivament que es proporcionin dos noms de persones que podrien
escriure una carta de referència a favor del candidat. Aquesta documentació es pot
presentar en català, castellà, francès o anglès.
La data límit per enviar el CV és el 31 de gener del 2024.

Descarrega’t els últims informes de l’ICATMAR

Ja són disponibles els últims informes de l’ICATMAR a la secció Publicacions.

D’entrada, a State of fisheries in Catalonia 2022, Part 1 s’hi explica la metodologia del monitoratge continuat dels recursos pesquers al llarg de la costa catalana realitzat per l’ICATMAR durant els darrers quatre anys. A continuació, es mostren els resultats del seguiment científic de la flotes d’arrossegament, encerclament i arts menors (sonsera, pop roquer i, per primera vegada, cranc blau).

Pel que fa a State of fisheries in Catalonia 2022, Part 2, s’hi presenta l’avaluació dels estocs de les principals espècies incloses al Pla Multianual de gestió de la pesca demersal (Western Mediterranean Multiannual Plan): lluç, moll, escamarlà, gamba rosada i gamba blanca. A més, també inclou, per primera vegada, l’avaluació dels estocs de sardina i seitó presents a la costa catalana, espècies de referència del Pla de Gestió de la flota d’encerclament.

Per acabar, Fisheries advisory report for the Northern GSA6 2023 és un recull de consideracions en gestió pesquera per a la zona FAO GSA-6, la subàrea geogràfica on es troben les costes de Catalunya. Consta d’una sèrie de propostes i plantejaments al voltant de qüestions com l’increment de la selectivitat dels arts d’arrossegament, la implantació de portes sense contacte amb el fons i l’efectivitat de les zones d’exclusió permanent a la pesca, entre d’altres.

Una nova xarxa de radars mesurarà els corrents marins i l’onatge a temps real

Els corrents marins exerceixen un paper clau a l’oceà en transportar calor, nutrients i organismes planctònics. A més, afecten el transport marítim, l’activitat pesquera, la qualitat de l’aigua de les platges i determinen la trajectòria dels contaminants i altres objectes a la deriva.

Tot i la seva importància, a Catalunya les mesures existents sobre els corrents marins  són certament limitades. No obstant això, a partir d’ara l’abast i la resolució d’aquestes dades millorarà notablement gràcies a la posada en marxa d’una nova xarxa de radars d’alta freqüència gestionada per l’ICATMAR, un òrgan de cooperació entre l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu assessorar científicament en temes marítims, promoure la cooperació i impulsar la recerca marina.

“La nova xarxa permetrà fer un seguiment dels corrents marins i de l’onatge a temps real, la qual cosa contribuirà a millorar la gestió pesquera, l’estat de la biodiversitat, la seguretat i  el transport marítim”, explica l’investigador de l’ICM-CSIC Jordi Isern, responsable del nou servei d’oceanografia operacional de l’ICATMAR, que afegeix que “els radars ajudaran també a preveure el moviment de contaminants per poder-ne reduir l’impacte entre   la línia de costa  i unes 40 milles mar endins”.

En total, la xarxa estarà formada per 7 antenes -2 de les quals ja funcionen i la resta es posaran en marxa abans de la fi del 2024- que  proporcionaran la direcció i la intensitat dels corrents superficials –a 1 metre de fondària-, i mesures de l’onatge a cada hora.

“Es tracta d’informació bàsica per millorar la gestió pesquera, optimitzar les rutes de navegació i contribuir a la recerca de persones en cas de naufragi”, detalla en aquest sentit Isern.

Per acabar, la nova xarxa es complementarà amb el desplegament, durant els dos pròxims anys, d’una altra xarxa de boies oceanogràfiques dissenyada en conjunt amb el Servei Meteorològic de Catalunya que servirà per obtenir mesures dels corrents de fons, la temperatura i la salinitat superficials, l’onatge i diverses mesures atmosfèriques. Totes aquestes dades s’integraran amb altres recollides a les costes europees en el marc de diferents projectes nacionals i internacionals.

Amb tot, aquestes infraestructures serviran per avançar en el desenvolupament sostenible de l’Economia Blava a Catalunya, que inclou els sectors pesquers i d’activitats marítimes recreatives, però també per optimitzar les respostes davant situacions d’emergència com ara els naufragis o l’abocament de contaminants. Així mateix, la incorporació d’aquestes dades als models oceànics que s’estan desenvolupant en el context de l’ICATMAR permetrà fer prediccions dels corrents marins molt més acurades.

Consulta els últims informes de l’ICATMAR

Ja podeu consultar i descarregar a la secció Publicacions els últims informes de l’ICATMAR.

A State of fisheries in Catalonia 2021, Part 1 es recullen, per una banda, els resultats del monitoratge de la flota pesquera comercial catalana al llarg de 2021 i, per l’altra, es descriuen els canvis i actualitzacions aplicats als sistemes d’informació i a l’anàlisi de dades emprats per a la realització d’aquest informe. A més, es presenta un anàlisi espai-temporal de l’estructura per métiers de la flota catalana d’arrossegament.

Pel que fa a State of fisheries in Catalonia 2021, Part 2 s’hi presenten els resultats obtinguts per l’ICATMAR fent servir, per primera vegada, dades pròpies per a l’avaluació d’estocs pesquers al llarg de la costa catalana. L’avaluació es realitza per a cinc espècies objectiu del WMMAP (Western Mediterranean Multiannual Plan): el moll, el lluç, la gamba blanca, l’escamarlà i la gamba rosada.

Per últim, Fisheries advisory report for the Northern GSA6 2021 és un recull de consideracions en gestió pesquera per a la GSA6, la subàrea geogràfica on es troben les costes de Catalunya. En aquest informe es presenten conclusions tretes del monitoratge que es realitza des de l’ICATMAR per a la pesqueria d’arrossegament catalana, així com una anàlisi de l’efectivitat de les zones d’exclusió permanent a la pesca al nord de Catalunya, entre d’altres consideracions.

Catalunya afegeix 20 zones d’exclusió permanent a la pesca a la seva superfície marina protegida

Les noves zones d’exclusió a la pesca sumen un total de 462 kilòmetres quadrats, la qual cosa equival aproximadament a la superfície d’Andorra.

Font: ICATMAR / Autors:J osé Antonio García del Arco & Joan Sala-Coromina

Catalunya ha afegit aquest 2022 un total de 20 noves zones d’exclusió permanent a la pesca demersal, és a dir, la d’espècies que habiten al fons del mar. Aquestes zones ocupen un total de 462 kilòmetres quadrats, la qual cosa multiplica per 283 la superfície marina on no es pot realitzar aquest tipus de pesca.

La creació d’aquesta nova xarxa d’àrees protegides és el resultat d’una estreta col·laboració entre les confraries de pescadors de Catalunya, el sector científic, representat per l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) i l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya durant més de tres anys.

“Aquesta mesura contribuirà a la recuperació dels ecosistemes i de les poblacions d’espècies marines que en formen part”, celebra la investigadora de l’ICM-CSIC i l’ICATMAR Laura Recasens.

La iniciativa s’emmarca dins de l’Estratègia Marítima de Catalunya, que està basada en el model de la cogestió, és a dir, en la participació activa de tots els actors implicats en la presa de decisions sobre gestió pesquera. Tot i això, els primers passos els van donar l’any 2013 un grup de pescadors de la Confraria de Roses que va decidir fer el primer tancament d’una zona de pesca. Més tard, al 2015, un equip científic de l’ICM-CSIC va començar a estudiar com aquesta mesura estava contribuint a la recuperació de l’ecosistema.

Aquest primer tancament va comportar un increment en l’abundància de juvenils i adults d’espècies comercials, no només dins l’àrea protegida, sinó també en les àrees adjacents. Arran dels bons resultats, es va decidir estendre la iniciativa a totes les confraries de Catalunya fins a l’establiment, ara, d’aquesta xarxa de 20 noves àrees marines protegides al llarg de tot el litoral.

Així mateix, el model català s’està implementant en altres zones de l’Estat gràcies a la col·laboració entre l’ICATMAR i el Instituto Español de Oceanografía (IEO) amb la Secretaria de Pesca del govern espanyol.

Una fita històrica

En conjunt, les diferents zones sumen un total de 462 kilòmetres quadrats protegits, el que equival aproximadament a la superfície d’Andorra.

“Valorem molt positivament el fet que, per poder dur a terme la implementació d’aquest model a Catalunya, les diferents confraries de pescadors hagin renunciat a explotar part dels seus caladors, contribuint així a la protecció dels ecosistemes marins”, exposa en aquest sentit l’investigador de l’ICM-CSIC i l’ICATMAR Joan B. Company, convençut que la nova mesura serà molt beneficiosa per al medi marí.

I és que, a conseqüència de l’existència d’aquesta xarxa d’àrees marines protegides, des del gener de 2022 no s’hi permet cap mena d’activitat pesquera demersal, la qual cosa afavorirà la recuperació de la biodiversitat i l’augment de la biomassa de les espècies que hi habiten, incloent-hi la de les d’interès pesquer.

En aquest sentit, des de l’ICATMAR i l’ICM-CSIC s’està apostant per un programa de seguiment i restauració dels ecosistemes explotats que asseguri una recollida continuada de dades científiques de qualitat per informar les decisions de l’administració en matèria de gestió pesquera.