Estructura i finançament

Per al desenvolupament dels programes de seguiment, L’ICATMAR compta amb ingressos directes del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i amb fons de cofinançament procedents del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).